Ouderbetrokkenheid van groot belang bij verkeerseducatie kinderen

Uw kind gaat elke dag naar school of naar het kinderdagverblijf en dat maakt de schoolroute een belangrijk onderdeel van de verkeersomgeving van uw kind. Veilige deelname aan het verkeer is van levensbelang. Leer in het Verkeer streeft, samen met scholen, kinderdagverblijven, gemeenten en ouders naar een optimaal verkeersveilige school- en woonomgeving. Dit realiseren we dankzij een integrale aanpak van drie pijlers: 

Op school - verkeerseducatie aan jonge kinderen en materialen voor veilige schoolzone
Thuis - thuis aan de slag met het leren van regels en herkennen van onveilige verkeerssituatie
Op straat - verkeersoplossingen voor een veilige woon- en schoolomgeving

Educatie op scholen en thuis, in combinatie met het plaatsen van les- en attentiematerialen op straat, draagt bij aan verkeersveiligheid van peuters en kleuters.

Thuis en op straat verkeersregels oefenen

Als ouder wilt u dat uw kind veilig kan deelnemen aan het verkeer. Helaas heeft u weinig invloed op het (rij)gedrag van weggebruikers. Wel kunt u uw eigen kind zo goed mogelijk op weg helpen met het aanleren van de verkeersregels. Hoe jonger kinderen de verkeersregels leren, hoe beter zij de regels uitvoeren. Onderzoek heeft uitgewezen dat ouderbetrokkenheid zeer belangrijk is bij verkeerseducatie. Om die reden heeft Leer in het Verkeer educatiemateriaal voor thuis samengesteld. Het educatieve programma voor scholen en het ‘Joep's Verkeerstas voor Thuis’ versterken elkaar. De Dick Bruna illustraties zorgen voor herkenbaarheid met als resultaat dat uw kind de verkeersregels goed eigen maakt.

Samenwerken met verkeersouders aan verkeersveiligheid kinderen

Om de veiligheid van kinderen te waarborgen rondom basisscholen, werken veel scholen met verkeersouders. Deze ouders houden de verkeersveiligheid in de gaten en nemen initiatieven. De betrokkenheid van verkeersouders is voor scholen, gemeenten en Leer in het Verkeer van groot belang. Samen streven we naar optimale verkeersveiligheid in de omgeving van uw kind.

Film beperkingen van jonge kinderen in het verkeer

In deze film is te zien welke beperkingen een rol spelen bij jonge kinderen in het verkeer. Wij adviseren dan ook om veel met uw kind te oefenen in het verkeer en vooral het goede voorbeeld te geven.

Filmpje : beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer

Ouderbetrokkenheid is van groot belang bij verkeerseducatie voor kinderen

Om uw jonge kind te helpen de verkeersregels te begrijpen, heeft Leer in het Verkeer oefenmateriaal voor thuis samengesteld: ‘Joep's Verkeerstas voor Thuis’. Middels een voorleesboekje met Dick Bruna-illustraties en een doeboekje met teken- en knutselopdrachten kunt u thuis het verkeer oefenen met uw kind.

Om de verkeersveiligheid in uw woonomgeving te vergroten, kunt u (met buurtbewoners) besluiten gebruik te maken van de attentiematerialen van Leer in het Verkeer. Samen met andere belanghebbenden, zoals basisschool en kinderopvang, kan eventueel aanspraak gemaakt worden op subsidies van de gemeente om de materialen te bekostigen.

Om de verkeersveiligheid voor uw kind te waarborgen, is samenwerking tussen ouders, school, kinderdagverblijf en gemeente belangrijk. Dat ook ouderbetrokkenheid van groot belang is voor de educatie van jonge kinderen, is gebleken uit diverse onderzoeken die we hier graag uitlichten.

Heeft u vragen over onze programma’s voor verkeerseducatie, over onze materialen voor een veilige school- en woonomgeving of over mogelijke subsidies?