De visie en missie van Leer in het Verkeer

Een wereld zonder (jonge) verkeersslachtoffers

Zo luidt de visie van Leer in het Verkeer. Om dit te bereiken biedt Leer in het Verkeer diverse educatieve programma’s en attentieverhogende verkeersproducten die bijdragen aan het verlagen van het aantal (jonge) verkeersslachtoffers. Met deze producten zijn we in staat om school- en woonomgevingen voor kinderen zo veilig mogelijk te maken, zodat kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan en ongestoord kunnen buitenspelen.

Samenwerking

Voor het verhogen van de verkeersveiligheid is in onze ogen samenwerking nodig tussen drie groepen:

  • scholen (ook wel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen)
  • gemeenten (ook wel provincies)
  • ouders.

Deze partijen hebben groot belang bij verkeersveiligheid. Door samenwerking kunnen we grote resultaten bereiken. Als intermediair stimuleren we de samenwerking tussen deze drie partijen en als professional geeft Leer in het Verkeer richting aan het verkeersplan.

Educatie jonge kinderen

In het kader ‘jong geleerd is oud gedaan’ bieden we educatieve pakketten aan voor peuters en kleuters. Samen met pedagogen zijn lespakketten ontwikkeld waarmee kinderen spelenderwijs de verkeersregels kunnen leren. Scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en ouders kunnen aan de slag met de materialen. De simpele, kleurrijke tekeningen van Dick Bruna helpen kinderen en zorgen voor het visuele plaatje. Zowel de theorie als de praktijk komt aan bod. Leer in het Verkeer biedt alle mogelijke materialen ter ondersteuning, zoals boekjes, doebladen, liedjes, oefenborden, stoeptegels, etc. Herhaling is de boodschap, zéker bij jonge kinderen.

Positieve gedragsbeïnvloeding

Voor een veilige verkeersomgeving is het van groot belang om invloed uit te oefenen op het gedrag van automobilisten en andere weggebruikers. Dit doen we door middel van attentieborden, silhouetborden, afzetpalen, hekken, beugels en campagnematerialen. Deze materialen zijn voorzien van kleurrijke Dick Bruna illustraties. Deze tekeningen worden door weggebruikers automatisch geassocieerd met kinderen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat die associatie onbewust positieve invloed heeft op het rijgedrag.