De onderzoeksrapporten van Leer in het Verkeer kunnen gemeenten overtuigen om de verkeersveiligheid in uw schoolomgeving te verbeteren.

Subsidies voor scholen: levert uw gemeente een bijdrage aan verkeersveiligheid en verkeerseducatie?

Veiligheid is voor veel gemeenten een belangrijk punt op de agenda. Omdat scholen een enorm belang hebben bij een veilige schoolomgeving, hebben zij vaak ook invloed op de inrichting ervan. Scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben dagelijks zicht op de verkeersveiligheid rondom de locatie. Om die reden kunnen zij in sommige gevallen aanspraak maken op subsidies vanuit de gemeente voor het (geheel of deels) bekostigen van verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Ook voor de campagne ‘Wij gaan weer naar school’ leveren gemeenten vaak een bijdrage.

Leer in het Verkeer helpt scholen

Elke gemeente heeft haar eigen beleid en procedures voor het aanvragen van subsidies en vergoedingen. Daarom kan dit een tijdrovende klus zijn. Leer in het Verkeer helpt scholen graag met het uitzoeken welke mogelijke subsidies voorhanden zijn. Wij beschikken over diverse onderzoeksrapporten waarmee het effect van onze attentiematerialen onderbouwd wordt. Hiermee kunnen we uw gemeente overtuigen om de verkeersveiligheid in het gebied rondom uw school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal te verbeteren.

Diverse scholen in grote gemeenten en ook kleinere gemeenten hebben in samenwerking met Leer in het Verkeer al aan een betere verkeersveiligheid gewerkt. Bijvoorbeeld door het inrichten van duurzaam veilige schoolzones. Met succes!

Wilt u graag weten of uw school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in aanmerking komt voor een subsidie vanuit de gemeente? En kunt u een bijdrage verwachten aan de kosten voor de campagne ‘Wij gaan weer naar school’?