Verminder verkeersslachtoffers in uw gemeente met de campagne ‘wij gaan weer naar school’!

De campagne ‘wij gaan weer naar school’ maakt bewust van schoolgaande kinderen in het verkeer na de schoolvakantie

Na zes weken zomervakantie vallen er helaas meer verkeersslachtoffers dan in de rest van het jaar. In deze periode is het van groot belang weggebruikers extra te attenderen op de toenemende drukte rondom scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Leer in het Verkeer voert al een aantal jaar de succesvolle campagne ‘wij gaan weer naar school’. Met diverse attentiematerialen worden automobilisten op de schoolroute bewust gemaakt van de toenemende drukte. Dankzij deze materialen en het gebruik van de bekende Dick Bruna illustraties worden zij alert gemaakt en minderen zij bewust en onbewust vaart. Dit komt de veiligheid van onze kinderen in het verkeer ten goede.

Campagnemateriaal voor middelbare scholen

De campagne ‘wij gaan weer naar school’ is er ook voor het voortgezet onderwijs. Voor de middelbare scholen kiezen we voor een campagnebeeld dat de doelgroep aanspreekt. Geen Dick Bruna-borden, maar materialen waar middelbare scholieren zich in kunnen herkennen. Ook met deze opvallende uitingen worden automobilisten gestimuleerd om langzamer te rijden. De gele signaalkleur in combinatie met het campagnebeeld trekken de aandacht van weggebruikers.

Wij nemen alle zorg uit handen en organiseren de uitrol van de campagne in uw gemeente

Gemeenten en scholen kunnen beslissen deel te nemen aan deze campagne en gebruik te maken van de bijbehorende materialen. Leer in het Verkeer neemt de volledige uitvoering op zich. Gemeenten en scholen hebben hier geen omkijken naar. In overleg worden de attentiematerialen door ons langs de gewenste route geplaatst en een aantal weken later tevens weer verwijderd.

Pers- en social media berichten beschikbaar om de campagne te ondersteunen

Voor het verspreiden van de campagneboodschap hebben we een aantal communicatie-uitingen klaargezet. We maken het daarmee makkelijker om de boodschap ‘wij gaan weer naar school’ te verspreiden en meer mensen te bereiken. Wij bieden een voorbeeld-persbericht, campagnebeelden en voorbeeld-posts voor social media.

Referenties

Wil je graag deelnemen aan de campagne ‘wij gaan weer naar school’ of wil je eerst wat meer informatie?