Verminder verkeersslachtoffers in uw gemeente met de campagne ‘wij gaan weer naar school’!

De campagne ‘wij gaan weer naar school’ maakt bewust van schoolgaande kinderen in het verkeer na de schoolvakantie

Na zes weken zomervakantie vallen er helaas meer verkeersslachtoffers dan in de rest van het jaar. In deze periode is het van groot belang weggebruikers extra te attenderen op de toenemende drukte rondom scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Leer in het Verkeer voert al een aantal jaar de succesvolle campagne ‘wij gaan weer naar school’. Met diverse attentiematerialen worden automobilisten op de schoolroute bewust gemaakt van de toenemende drukte. Dankzij deze materialen en het gebruik van de bekende Dick Bruna illustraties worden zij alert gemaakt en minderen zij bewust en onbewust vaart. Dit komt de veiligheid van onze kinderen in het verkeer ten goede.

Nu ook campagnemateriaal voor middelbare scholen

De campagne ‘wij gaan weer naar school’ is uitgebreid voor middelbare scholen. Voor deze doelgroep zijn de Dick Bruna illustraties vervangen voor middelbare scholieren die met het voorgezet onderwijs worden geassocieerd. Ook met deze opvallende uitingen worden automobilisten gestimuleerd om langzamer te rijden. De gele signaalkleur in combinatie met het campagnebeeld trekken de aandacht van weggebruikers.

campagne wij gaan weer naar school start schooljaar kinderen veilig naar school verkeersveiligheid rondom scholen in schoolomgeving en schoolzone na de zomervakantie weggebruikers wijzen op meer kinderen op de weg om ongelukken te voorkomen

Wij nemen alle zorg uit handen en organiseren de uitrol van de campagne in uw gemeente

Gemeenten en scholen kunnen beslissen deel te nemen aan deze campagne en gebruik te maken van de bijbehorende materialen. Leer in het Verkeer neemt de volledige uitvoering op zich. Gemeenten en scholen hebben hier geen omkijken naar. In overleg worden de attentiematerialen door ons langs de gewenste route geplaatst en een aantal weken later tevens weer verwijderd.

Referenties

Wil je graag deelnemen aan de campagne ‘wij gaan weer naar school’ of wil je eerst wat meer informatie?