Leer in het verkeer is dé partner voor verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving

Leer in het Verkeer heeft als doel de verkeersveiligheid voor kinderen te vergroten. Dit begint bij goede verkeerseducatie op jonge leeftijd. Leer in het Verkeer heeft een pedagogisch, educatief programma ontwikkeld voor basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het programma bestaat uit Dick Bruna lesmaterialen, speciaal voor jonge kinderen. De materialen zijn voorzien van kleurrijke illustraties waarmee verkeersregels op een eenvoudige manier kunnen worden uitgelegd aan peuters en kleuters.

Meer verkeersveiligheid voor kinderen rondom scholen

Scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en ouders zijn gebaat bij verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Gemeenten en provincies zijn vaak bereid hierin te investeren. Leer in het Verkeer werkt samen met gemeenten aan meer verkeersveilige schoolzones en aan de mogelijkheid om op zoveel mogelijk scholen verkeerseducatie aan te bieden. We richten schoolzones in met diverse kleurrijke borden en wegmeubilair om verkeersdeelnemers te attenderen op een kinderrijke omgeving. Daarnaast organiseert Leer in het Verkeer jaarlijks de campagne ‘Wij gaan weer naar school’. Deze campagne wordt ondersteund met materialen om de weggebruikers na de vakanties bewust te maken van de toenemende verkeersdrukte rondom scholen en kinderdagverblijven.

Verkeerseducatie voor scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ondersteund door Dick Bruna illustraties die tot de verbeelding van jonge kinderen spreken.

Speciaal voor scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen heeft Leer in het Verkeer een educatieve lesmethode ontwikkeld. De methode bestaat uit twee lespakketten, gericht op jonge kinderen. Met leuke, kleurrijke illustraties van Dick Bruna leren kinderen spelenderwijs waarop zij moeten letten bij deelname aan het verkeer.

Naast het aanleren van de verkeersregels is het van groot belang dat de schoolomgeving of de omgeving rondom het kinderdagverblijf zo veilig mogelijk wordt ingericht. Scholen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Leer in het Verkeer levert kleurrijke attentieborden en wegmeubilair die bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Veiligheid is voor veel gemeenten een belangrijk punt op de agenda. Scholen kunnen subsidie aanvragen voor het realiseren van verkeersveilige schoolzones. Met deze subsidie kan een groot deel van de benodigde materialen bekostigd worden. Wij helpen graag uitzoeken of uw school in aanmerking komt voor een subsidie.

Verkeerseducatie voor scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ondersteund met Dick Bruna illustraties die tot de verbeelding van jonge kinderen spreken.