Betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie is belangrijker dan u misschien denkt!

Betrokkenheid van ouders van groot belang bij verkeerseducatie

Het succes van Leer in het Verkeer zit hem in de benadering van drie pijlers:

Op school - verkeerseducatie aan jonge kinderen en materialen voor veilige schoolzone
Thuis - thuis aan de slag met het leren van regels en herkennen van onveilige verkeerssituatie
Gemeenten - verkeersoplossingen voor een veilige woon- en schoolomgeving

De aanpak van deze drie pijlers is van groot belang om het beste resultaat te behalen en de verkeersveiligheid van kinderen maximaal te vergroten.

Als ouder vindt u het belangrijk dat uw kind voorzichtig oversteekt, netjes wacht tot het verkeerslicht op groen gaat, een hand uitsteekt bij het afslaan op de fiets, etc. Uit onderzoek van Bureau Tabula Rasa is gebleken dat ouders een zeer belangrijke rol spelen bij het goed aanleren van verkeersregels door kinderen. Dit betekent dat u als ouder het goede voorbeeld moet geven in het verkeer en zich ervan bewust moet zijn dat uw kind niet dezelfde vaardigheden bezit als u. Volwassenen kunnen bijvoorbeeld hun gehoor gebruiken en dingen zien aankomen vanuit hun ooghoeken. Peuters en kleuters kunnen dit niet. Daarom is goede verkeersbegeleiding van groot belang bij jonge kinderen.

Verkeersouder of verkeersbrigadier

Veel scholen werken dan ook met zogenoemde verkeerouders. Dit zijn ouders die zich bezighouden met de verkeersveiligheid rondom de school en langs de schoolroute. Daarbij kunt u denken aan verkeersbrigadier of oversteekcoach. Maar ook een coördinerende functie behoort bij veel scholen tot de mogelijkheden. Vindt u het belangrijk dat de schoolroute en -omgeving rondom school veilig is voor de kinderen? En heeft u daarover ideeën zoals het plaatsen van verkeerslichten, verkeersdrempels, veiligheidsborden, etc.? Dan zou u bij de school van uw kind kunnen navragen of u hierin iets kunt betekenen. Deze vorm van ouderbetrokkenheid is erg waardevol. Kiest de school voor een samenwerking met Leer in het Verkeer, dan kunt u fungeren als aanspreekpunt.

Dat ouderbetrokkenheid van het grootste belang is, blijkt uit onderzoek van Bureau Tabula Rasa dat in 2018 is uitgevoerd. De conclusies van dit onderzoek zijn verwerkt in een persbericht.