Onderzoek bevestigt positief effect Dick Bruna borden

De jarenlange ervaring van Leer in het Verkeer zorgt ervoor dat wij duidelijk voor ogen hebben wat het effect is van de integrale aanpak die wij aanbieden. Dit effect kunnen wij tevens onderbouwen met diverse onderzoeken. Eén van deze onderzoeken is ‘Nudging van rijsnelheid via Dick Bruna-borden: een veldexperiment’, uitgevoerd door SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het onderzoek zoemt in op onderbewuste keuzes van automobilisten in reactie op de vrolijke Dick Bruna-borden. Volgens het rapport hebben de borden van Leer in het Verkeer positieve invloed op het rijgedrag van weggebruikers met als kanttekening dat de impact aanzienlijk groter is wanneer de borden regelmatig verwisseld worden. De hersenen worden onbewust geprikkeld en maken de associatie met kinderen. In reactie hierop minderen weggebruikers hun snelheid. Het resultaat: een veiligere school- en woonomgeving!

Om de directe omgeving van een school verkeersveiliger te maken, kiezen steeds meer gemeenten voor een ‘schoolzone’: een opvallende en herkenbare weginrichting die direct duidelijk maakt dat er een school staat. Het Kennisnetwerk SPV gaat in een factsheet dieper in op de effectiviteit van schoolzones.

Grootste effect dankzij integratie verkeerseducatie en inrichting schoolomgeving

De onderzoeken zijn met name gericht op het gedrag van de weggebruiker naar aanleiding van de Dick Bruna - verkeersveiligheidsproducten. Leer in het Verkeer benadrukt dat niet alleen de inrichting van de schoolomgeving bijdraagt aan de veiligheid van kinderen, maar uiteraard ook het verkeerseducatieprogramma. Deze is zorgvuldig door ons ontwikkeld in samenwerking met scholen en pedagogen. Door scholen en ouders actief te betrekken bij verkeerseducatie aan jonge kinderen, komt het doel van minder verkeersslachtoffers een heel stuk dichterbij. Ook dit feit is onderbouwd met diverse onderzoeken die u hieronder kunt downloaden.

Het complete programma van Leer in het Verkeer draagt aanzienlijk bij aan de verkeersveiligheid in uw gemeente. Mocht u naar aanleiding van de onderzoeken vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook hebben wij een overzicht samengesteld met antwoorden op veel gestelde vragen.

Onderzoeken

Rapport Nudging van rijsnelheid van Dick Brunaborden

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar het effect van Dick Bruna-borden op de rijsnelheid van automobilisten. Automatische gedragsbeïnvloeding door het oproepen van associaties – hier met kinderen en zorgzaamheid – wordt nudging genoemd. In dit praktijkexperiment zijn rijsnelheden gemeten op vijf 30km/uur- wegen mét en vijf 30km/uur-wegen zonder Dick Bruna-bord.

Download rapport

Nudging snelheid

In dit enquêteonderzoek staat de vraag centraal of automobilisten geneigd zijn een lagere rijsnelheid te kiezen wanneer er borden met Dick Bruna-illustraties langs de weg staan. Automatische gedragsbeïnvloeding door het oproepen van associaties – hier met kinderen en zorgzaamheid – wordt nudging genoemd.

Download rapport

Praktijkonderzoek door SWOV in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Met de resultaten uit het SWOV-onderzoek kunnen beleidsmakers aan de slag om het snelheidsverlagend effect verder te optimaliseren. Maar met het plaatsen van een attentiebord ben je er nog niet. Hier leest u onze adviezen om tot een duurzaam veilige schoolomgeving te komen.

Download rapport

Eindrapport VVM Rotterdam

In het bewonersproject met de titel Veilig, Veiliger Middelland in de Brancobuurt in Rotterdam is middels een aantal experimenten onderzocht wat de invloed is van verkeersmaatregelen. Aan de hand van enquêtes is navraag gedaan welke experimenten het verkeersveiligheidsgevoel van buurtbewoners hebben verhoogd. Dick Bruna borden in de wijk geven bewoners het gevoel in een levendige buurt te wonen waar kinderen buiten mogen spelen.

Download rapport

Factsheet verkeerseducatie en ouder betrokkenheid

Dit onderzoek geeft veel bruikbare tips en handvatten voor effectieve en minder effectieve interventies voor verkeersopvoeding door ouders.

Download rapport

Rapportage opvoeders en verkeerseducatie in Zuid-Holland

Dit onderzoek geeft inzicht in de rol van opvoeders in Zuid-Holland met betrekking tot de verkeerseducatie van hun kinderen. Een aantal gerichte onderzoeksvragen naar de rol van opvoeders in verkeerseducatie vormen de basis voor dit onderzoek. Het gaat om welke modaliteiten opvoeders gebruiken als zij hun kinderen wegwijs maken in het verkeer, over wat voor soort verkeerseducatie opvoeders geven tot welke leeftijd van hun kinderen en wat hen hierbij motiveert. Voor meer informatie over dit onderzoek ga naar: 'Maak een punt van nul’ in opdracht van ROV Zuid-Holland.

Download rapport

Referenties

In samenwerking met diverse grote en kleinere gemeenten hebben wij reeds succesvolle projecten neergezet. Bijvoorbeeld in de gemeenten Houten, Brummen, Alphen a/d Rijn en Rijswijk.