Onderzoek wijst uit dat de attentiematerialen van Leer in het Verkeer invloed hebben op het rijgedrag en -snelheid van automobilisten

Een veilige speel- en woonomgeving voor kinderen

Jonge kinderen en verkeer: een kwetsbare combinatie. Kinderen hebben lang niet de vaardigheden die wij als volwassenen hebben. Ze zijn speels en impulsief en vaak volledig bezet door hun eigen spel. Aandacht voor het verkeer ontbreekt vaak. We kunnen kinderen niet iets leren dat niet in hun vermogen ligt. Wél kunnen we invloed proberen uit te oefenen op de weggebruiker in kinderrijke zones zoals woonwijken. Onderzoek wijst uit dat de attentiematerialen van Leer in het Verkeer invloed hebben op rijgedrag en -snelheid van automobilisten en dus een positief effect hebben op de verkeersveiligheid in een woonomgeving.

Dick Bruna borden attenderen weggebruikers op aanwezigheid kinderen

De attentieborden en silhouetborden met Dick Bruna afbeeldingen attenderen de weggebruikers op de aanwezigheid van kinderen. Daardoor minderen zij vaart en is de kans op ernstige verkeersongelukken kleiner. De felle kleuren en de kinderlijke afbeeldingen worden door automobilisten geassocieerd met kinderen en onbewust reageren zij daarop.

Voor de inrichting van een veilige woonomgeving wordt vaak samengewerkt met gemeenten. De gemeente heeft veel baat bij het verhogen van de verkeersveiligheid. Daarom stelt de gemeente in veel gevallen een budget beschikbaar om dit te realiseren.

Gemeente draagt graag een steentje bij aan verkeersveilige woonomgeving voor kinderen

Als u als bewoner betrokken bent bij de inrichting van uw woonomgeving en het verkeersveiliger maken van uw straat of wijk, is de gemeente regelmatig bereid een (financiële) bijdrage te leveren. Wij denken graag met u mee wat de beste oplossing voor uw project zou kunnen zijn.

Wilt u uw woonomgeving veiliger maken? Neem contact op met Leer in het Verkeer en wij gaan, in ons netwerk binnen de gemeente, op zoek naar de verantwoordelijke ambtenaren met verkeersveiligheid op hun agenda.