Effectieve en duurzame verkeerseducatie bestaat uit theorie en praktijk

Verkeerseducatie en lesmaterialen voor peuters en kleuters

Kinderen gaan elke dag naar school en dat maakt de schoolroute een belangrijk onderdeel van hun verkeersomgeving. Ze moeten veilig naar school kunnen lopen of fietsen. Voor een veilige deelname aan het verkeer is educatie van levensbelang. Leer in het Verkeer heeft een speciaal verkeerseducatief programma ontwikkeld voor peuters en kleuters op scholen, kinderverblijven en peuterspeelzalen. Het programma bestaat uit twee lespakketten. Een pakket voor peuters en een pakket voor kleuters. Omdat jonge kinderen visueel zijn ingesteld, zijn de educatiematerialen van Leer in het Verkeer voorzien van herkenbare Dick Bruna illustraties.

Theoretische verkeerseducatie

Allereerst is het voor kinderen belangrijk de verkeersregels te leren. Een simpel voorbeeld is veilig oversteken. Hoe doe je dat? Met behulp van duidelijke doebladen of doeboekjes, wenborden, vertelplaten, spelletjes, knutselmaterialen en liedjes kunnen de basis verkeersregels goed worden uitgelegd aan kinderen. De kleurrijke illustraties helpen de kinderen het beter te begrijpen. De Joep-in-het-Verkeer Verteltas is een tas met verkeersmaterialen die door kinderen om de beurt mee naar huis kan worden genomen. Zo worden ouders betrokken bij het leerproces en kunnen zij ook thuis met hun kind oefenen.

Praktische verkeerseducatie: de oefenstraat

Kinderen leren door te doen. Om die reden heeft Leer in het Verkeer verkeerspleinmaterialen ontwikkeld. Met deze materialen kan een heuse oefenstraat worden opgebouwd zodat kinderen in een veilige omgeving verschillende verkeershandelingen kunnen oefenen. De oefenstraat kan op het schoolplein of in de gymzaal worden opgezet en bestaat uit verplaatsbare hekwerken met Dick Bruna illustraties. De oefenstraat wordt begeleid door een ervaren verkeersleerkracht en/of gastdocenten.

Veel gemeenten verlenen subsidie voor een veilige verkeersomgeving, ondersteund met verkeerseducatie. Zo dragen gemeenten bij aan een duurzaam veilige school- en speelzone.