Samen een duurzaam veilige woonomgeving en schoolomgeving realiseren

Leer in het Verkeer heeft als missie om in samenwerking met gemeenten de verkeersveiligheid voor jonge kinderen maximaal te verbeteren. Naast ouders en scholen is namelijk ook de gemeente een grote belanghebbende partij bij het realiseren van optimale verkeersveiligheid. Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer en vooral rondom kinderrijke zones, zoals scholen, woonwijken, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, is het van groot belang dat weggebruikers alert zijn en snelheid minderen. Daarnaast is goede verkeerseducatie aan jonge kinderen nodig. Jong geleerd is immers oud gedaan en daarmee valt nog veel winst te behalen.

Bij het maken van een effectief plan ter verbetering van de verkeersveiligheid, en voor het bekostigen van de benodigde materialen, speelt u als gemeente een belangrijke rol. Leer in het Verkeer gaat daarom graag met u in gesprek over het realiseren van duurzaam veilige schoolomgevingen en woonomgevingen in uw gemeente. En over hoe we dit kunnen realiseren in samenwerking met alle betrokken partijen.

Verkeerseducatie in combinatie met verkeersveiligheidsproducten voor op straat

Het succes van Leer in het Verkeer zit in de aanpak van drie pijlers: 

Op school - verkeerseducatie aan jonge kinderen en materialen voor veilige schoolzone
Thuis - thuis aan de slag met het leren van regels en herkennen van onveilige verkeerssituatie
Op straat - verkeersoplossingen voor een veilige woon- en schoolomgeving

Voor op deze drie pijlers bieden wij diverse programma’s en producten, zoals complete pedagogische, educatieve lesprogramma’s voor scholen en ouders. En voor op straat bieden we door onderzoek onderbouwde verkeersveiligheidsproducten die de attentie van de weggebruiker vergroten. De materialen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Tevens maken ze onderdeel uit van complete programma’s die geheel of gefaseerd binnen uw gemeente kunnen worden doorgevoerd. Alles in goed overleg met de betrokken partijen en passend binnen de mogelijkheden en het budget.

Naast een bemiddelende rol kan Leer in het Verkeer ook uitvoerende werkzaamheden verzorgen, zoals het plaatsen en (voor het verrassingseffect) rouleren van de buitenmaterialen. Hiervoor maken wij gebruik van een VCA-gecertificeerde plaatsingsdienst. Wij nemen u graag zoveel mogelijk zorg uit handen.

Samen met gemeenten draagt Leer in het Verkeer zorg voor verkeersveilige schoolzones en woonwijken

Leer in het Verkeer heeft alle expertise in huis om u als gemeente te ontzorgen. U kunt ons inzetten bij communicatieprojecten gericht op gedragsbeïnvloeding in het verkeer en campagne-ondersteuning. Wij inventariseren de omgeving en maken een verkeersplan op maat dat past binnen de mogelijkheden en het budget. We werken hiervoor samen met alle belanghebbende partijen.

Het positieve effect van Leer in het Verkeer programma’s wordt onderbouwd met diverse onderzoeken. Door SWOV zijn in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag onderzoeken uitgevoerd waarin wordt beschreven hoe verkeersveiligheid kan worden verhoogd middels onbewuste beïnvloeding. Dit rapport benadrukt de positieve invloed van Dick Bruna afbeeldingen op het rijgedrag van weggebruikers.

Uit ervaring is gebleken dat het beste resultaat in verkeersveiligheid wordt behaald met projecten waarbij de samenwerking tussen de verschillende partijen optimaal is. Leer in het Verkeer zorgt voor kennis, ervaring, producten, verkeers- en lesmaterialen. De scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en ook de ouders verzorgen verkeerseducatie aan jonge kinderen. De gemeente stelt budget beschikbaar voor het uitvoeren van de benodigde acties. Dit partnerschap is essentieel om te komen tot toename van de verkeersveiligheid in kinderrijke zones.

De verkeersveiligheid in uw gemeente verhogen? Wij gaan heel graag met u in gesprek om een duurzaam veilige verkeersomgeving te realiseren.

Referenties