Samenwerking is de grootste succesfactor voor het creëren van een duurzaam veilige schoolomgeving voor kinderen

Een veilige schoolomgeving met kleurrijke en attentieverhogende materialen

Het aanleren van de verkeersregels aan kinderen is stap één, maar met alleen goede verkeerseducatie zijn we er helaas nog niet. Automobilisten en bestuurders van andere motorvoertuigen maken een belangrijk onderdeel uit van de verkeersveiligheid van kinderen. Het beste effect bereiken we door een combinatie van educatie en de inrichting van de schoolomgeving en -route met attentieverhogende materialen. Zo is uit onderzoek van het SWOV gebleken dat de kleurrijke Dick Bruna illustraties een positieve invloed hebben op de attentie, het rijgedrag en de rijsnelheid van weggebruikers.

Attentieverhogende verkeersveiligheidsproducten

In het productoverzicht kunt u zien welke attentieverhogende verkeersveiligheidsproducten wij gebruiken voor het inrichten van een kinderrijke schoolzone. Zo zijn er bijvoorbeeld attentieborden met de toegestane maximumsnelheid. De kenmerkende Dick Bruna figuren worden automatisch geassocieerd met de kwetsbaarheid van kinderen. Dat maakt dat een attentiebord van Leer in het Verkeer meer effect heeft op weggebruikers dan een normaal verkeersbord met snelheidsaanduiding. Alle borden, palen en beugels van Leer in het Verkeer zijn voorzien van deze kleurrijke Dick Bruna tekeningen. Om de kinderen onderweg naar school extra te attenderen op de verkeersregels, kunnen voor het oefenen in de praktijk lesborden en stoeptegels worden geplaatst.

Meer aandacht voor verkeersveiligheid van kinderen

Scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben veel invloed op de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroute. Een verzoek tot het verbeteren van verkeersveiligheid wordt door veel gemeenten zeer serieus genomen. Door via meerdere kanalen de noodzaak voor een betere veiligheid in een bepaalde zone aandacht te geven, hopen wij dat de gemeente dit onderwerp een hogere prioriteit geeft in het toekennen van subsidie. Leer in het Verkeer stimuleert en optimaliseert de samenwerking tussen scholen, gemeenten en ouders met als grootste doel: het waarborgen van de verkeersveiligheid van kinderen.

Wilt u ook graag samenwerken met Leer in het Verkeer of wilt u graag vrijblijvend advies over de mogelijkheden voor u als basisschool, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? Wij staan u graag te woord