Veilige Dick Bruna schoolzone voor alle basisscholen in Rijswijk

14 - 10 - 2019

De routes naar en van scholen moeten veiliger. Met dit inzicht is de gemeente Rijswijk in 2016 gestart met het inrichten van veilige schoolzones rondom alle basisscholen in Rijswijk. Afgelopen donderdag opende de enthousiaste kleuters van de Prins Mauritsschool samen met wethouder Mobiliteit Björn Lughthart al weer de 8ste schoolzone in de gemeente. Met nog een aantal scholen te gaan investeert Rijswijk flink in de verkeersveiligheid rondom scholen. “Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers”, aldus wethouder Lughthart. “Om er voor te zorgen dat ze veilig naar school kunnen richten we de omgeving rond scholen zo goed mogelijk in.” Lugthart streeft er naar alle 19 Rijswijkse basisscholen in te richten met een veilige schoolzone

Ouders in Rijswijk betrokken bij inrichting veilige schoolomgeving

Bij de totstandkoming van de schoolzones in Rijswijk hebben ouders een belangrijke rol gespeeld. Zij inventariseerden de onveilige plekken, waarop de gemeente aan de slag ging met het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen. Om ieder kind elke dag veilig naar school te kunnen laten gaan is de samenwerking tussen ouders, scholen en de gemeente van groot belang. Leer in het Verkeer is blij dat zij in het collectief van partijen in de gemeente Rijswijk haar steentje heeft mogen bijdragen.

Dick Bruna schoolzone in Rijswijk komt mede tot stand door ouders in de gemeente die zich inzetten voor verkeersveiligheid van kinderen. Veilig oversteken en verkeersregels leren begint al bij peuters en kleuters in het verkeer

Een veilige schoolomgeving vraagt om een pakket aan maatregelen

Het plaatsen van de opvallende Dick Bruna wegmaterialen, zoals de gele attentiepalen met de herkenbare Dick Bruna afbeeldingen, hekwerken, borden en stoeptegels helpt bij het verhogen van de verkeersveiligheid. Om het verkeer optimaal te bewegen tot het aanpassen van hun rijgedrag zijn meer maatregelen noodzakelijk. De gemeente Rijswijk voert daarom ook andere verkeersmaatregelen door in wijken waar een school staat en veel kinderen deelnemen aan het verkeer. Het invoeren van 30-kilometerzones en de tekst ‘schoolzone’ in het wegdek dragen er mede aan bij dat verkeersdeelnemers zich bewust zijn dat ze een schoolzone betreden.

campagne wij gaan weer naar school gemeente rijswijk voor meer verkeersveiligheid in de schoolomgeving ook wel schoolzone genoemd bij de start van het schooljaar als de scholen weer beginnen

Een verkeersveilig schooljaar start in Rijswijk met campagne ‘wij gaan weer naar school’

Ook deed de gemeente Rijswijk de afgelopen jaren mee aan de campagne ‘wij gaan weer naar school’ Want helaas vallen er bij de start van het schooljaar een stuk meer verkeersslachtoffers.
Om de weggebruikers attent te maken op schoolgaande kinderen werden de wegen rondom scholen, aan het einde van de zomervakantie prominent gesierd door de opvallende Dick Bruna campagne ‘wij gaan weer naar school’. Op grote billboards en met posters langs de weg wordt automobilisten gevraagd goed op te letten op fietsende en wandelende scholieren in het verkeer.

Dick Bruna van nijntje verkeerseductie is verkeersles voor kleuters en peuters waarmee verkeersregels in de klas met een verkeersles wordt geoefend met kleine kinderen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren

Verkeerseducatie voor peuters en kleuters

Het verkeersprogramma van Leer in het Verkeer omvat meer dan attentieverhogende verkeersmaterialen voor op straat. Het programma start met verkeerslespakket voor peuters en kleuters. Het Leer in het Verkeer verkeerseducatiepakket sluit direct aan op de wegmaterialen die de kinderen in de schoolomgeving tegenkomen. Kinderen associëren de Dick Bruna afbeeldingen, die ook de basisvormen van de materialen uit het lespakket, met nijntje. Deze herkenning herhaalt zich in de schoolzone en versterkt daarmee de educatieve functie van het verkeerslesprogramma.

Wenst u in uw gemeente meer verkeersveilige schoolzones? Of heeft u vragen over het verkeerslesprogramma? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij staan klaar uw vragen te beantwoorden en bespreken graag de mogelijkheden voor uw school of gemeente! Bel 070-3615935 of mail naar info@leerinhetverkeer.nl