Ja ik spreek graag de verkeersadviseur

Het verkeersprogramma bestaat uit een leskist met verkeersmaterialen, een online leeromgeving en digitaal oudermateriaal

Dick Bruna lesmateriaal

De lesmaterialen zijn bedoeld voor gebruik in de klas. Leerkrachten geven spelenderwijs verkeersles met behulp van doebladen, wenborden, vertelplaten, spelletjes en muziek. De lesmaterialen zijn te verkrijgen als samengestelde Leer in het Verkeer lespakketten die geschikt zijn voor basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

De Joep-in-het-Verkeertas, met een kleine sortering lesmaterialen, kan aan de kinderen uitgeleend worden zodat zij samen met hun ouders, thuis met het verkeersthema aan de slag kunnen gaan.

De onderdelen zijn ook los te bestellen, in aanvulling op of ter vervanging van de materialen in de Leer in het Verkeer lespakketten.