Veilige Dick Bruna schoolzone in Abcoude

09 - 10 - 2019

Afgelopen week vond de onthulling van de Dick Bruna schoolzone in de  omgeving van de Piet Mondriaanschool in Abcoude (gemeente Ronde Venen) plaats. Het gebied rondom de school werd ingericht met de opvallende en herkenbare wegmaterialen uit het verkeersprogramma van Leer in het Verkeer.

Er zijn attentiepalen, hekjes, lesborden en stoeptegels geplaatst die weggebruikers er attent op maken dat ze een schoolomgeving betreden en dus extra op dienen te letten voor schoolgaande kinderen.  

Kinderen Piet Mondriaanschool vragen aandacht voor verkeersveiligheid 

De wegmaterialen zijn er gekomen nadat twee leerlingen van de school vorig jaar een brief hadden gestuurd naar de burgemeester en de politie over de verkeersveiligheid.

De borden en palen met Dick Bruna illustraties, die in aanvulling op de bestaande verkeersborden zijn geplaatst, vragen op een positieve manier aandacht voor de speciale verkeerssituatie in de omgeving van de school. De Dick Bruna afbeeldingen op de borden, die jonge kinderen én volwassen direct zullen associëren met nijntje, worden door iedereen herkend.

De school en de kinderen zijn nu al erg enthousiast! Al staan de borden er nog maar net, zij geven aan dat het resultaat nu al merkbaar is.

Dick Bruna van nijntje piet mondriaanschool attentiepaal verkeerszuil verkeerspaal met afbeelding joep gele paal om schoolzone en schoolomgeving mee aan te duiden en markeren ronde venen kinderen en verkeersveiligheid veilige schoolomgeving oversteken

Attentiepalen, hekjes, lesborden en stoeptegels dragen bij aan meer verkeersveiligheid

Samen met schooldirecteur Otto Staal en wethouder Alberta Schuurs onthulde de kinderen de eerste Dick Bruna attentiepaal. De opvallende gele verkeerszuil met daarop de tekst ‘schoolzone’ is voorzien van een afbeelding van Joep met een gele schooltas. Joep staat symbool voor veel Dick Bruna tekeningen met het thema verkeer. De tekst, in combinatie met de primaire kleuren van de verkeerspaal en natuurlijk de afbeelding van Joep maakt alle automobilisten duidelijk dat ze in dit gebied hun snelheid moeten matigen.

De lesborden en de stoeptegels die door de wijk geplaatst zijn, nodigen ouders met hun kinderen uit even stil te staan bij de verkeersregels. Deze educatieve borden en tegels sluiten aan op het Dick Bruna verkeerseducatiepakket van Leer in het Verkeer. De versjes op de lesborden en de tegels komen terug in het voorleesboekje ‘stoeprand..stop!’ en de vertelplaten die onderdeel uitmaakt van het verkeerslesprogramma voor peuters en kleuters.  

Bij het zebrapad zijn Dick Bruna afzetbeugels geplaats die kinderen ervan zullen weerhouden plotseling over te steken. De vrolijk gekleurde hekjes zijn voorzien van een herkenbaar Dick Bruna bloemetje. Zo vormen zij samen met het zebrapad een plek waar kinderen veiliger de weg kunnen oversteken.

Dick Bruna van nijntje afzetbeugel afzethekje verkeerszuil verkeerspaal met afbeelding joep gele paal om schoolzone en schoolomgeving mee aan te duiden en markeren ronde venen kinderen en verkeersveiligheid veilige schoolomgeving oversteken
Dick Bruna van nijntje lesbord verkeerseducatie verkeersles thema verkeer  met afbeelding joep gele paal om schoolzone en schoolomgeving mee aan te duiden en markeren ronde venen kinderen en verkeersveiligheid veilige schoolomgeving oversteken
Dick Bruna van nijntje stoeptegel verkeerseducatie verkeersles thema verkeer  met afbeelding joep gele paal om schoolzone en schoolomgeving mee aan te duiden en markeren ronde venen kinderen en verkeersveiligheid veilige schoolomgeving oversteken
Dick Bruna van nijntje afzetbeugel afzethekje verkeerszuil verkeerspaal met afbeelding joep gele paal om schoolzone en schoolomgeving mee aan te duiden en markeren ronde venen kinderen en verkeersveiligheid veilige schoolomgeving oversteken

Gemeente Ronde Venen heeft verkeersveiligheid hoog op de agenda

Het is voor de verschillende partijen in de gemeente Ronde Venen duidelijk dat het belangrijk is aandacht te hebben voor verkeersveiligheid in wijken en rondom scholen. In de verkeersmaterialen uit het verkeersprogramma Leer in het Verkeer vonden zij een mogelijkheid op een positieve manier aandacht te vragen voor spelende en overstekende kinderen. Het onbewust prikkelen van gewenst gedrag, ook wel nudging genoemd, heeft bewezen in het verkeer effectief te zijn.

De gemeente overweegt in de toekomst ook andere schoolzones in te richten met de Dick Bruna wegmaterialen.

Leer in het Verkeer streeft naar samenwerken aan verkeersveiligheid

Uit ervaring is gebleken dat het beste resultaat in verkeersveiligheid wordt behaald met projecten waarbij de samenwerking tussen de verschillende partijen optimaal is. Het verkeersprogramma Leer in het Verkeer biedt een totaalpakket om de verkeersveilig van kinderen te verbeteren. Dat begint met verkeerseducatie aan peuters en kleuter op scholen en kinderdagverblijven. Onderdelen uit het Dick Bruna verkeerslespakket zijn terug te vinden in de wegmaterialen zoals die in Abcoude toegepaste lesborden en attentiepalen maar ook de stoeptegels en de beschikbare silhouetborden herinneren aan wat de kinderen in de klas geleerd hebben. Met behulp van het verkeerstasje voor thuis kunnen ouders thuis én onderweg van school naar huis de verkeersregels oefenen met hun kind.

De samenwerking tussen de gemeente, de school en ouders is essentieel om te komen tot toename van de verkeersveiligheid in kinderrijke zones. 

Wenst u in uw gemeente meer verkeersveilige schoolzones? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij staan klaar uw vragen te beantwoorden en bespreken graag de mogelijkheden voor uw gemeente! Bel 070-3615935 of mail naar info@leerinhetverkeer.nl

Dick Bruna van nijntje lesbord verkeersbord Piet Mondriaanschool  joep gele paal om schoolzone en schoolomgeving mee aan te duiden en markeren ronde venen kinderen verkeersveiligheid veilige schoolomgeving