Download hier onze brochure

Dankzij de Dick Bruna lesborden leggen kinderen snel verbanden met wat ze in de klas hebben geleerd

Dick Bruna lesborden

De Dick Bruna lesborden die buiten toegepast kunnen worden sluiten, net als de stoeptegels, aan op de materialen uit het lespakket van Leer in het Verkeer. De tekst op bord of tegel geeft de handeling in het verkeer aan. De Dick Bruna plaatjes maken dat kinderen snel verbanden leggen met wat ze in de klas hebben geleerd. In het voorleesboekje Stoeprand…stop! komen een aantal van de versjes die ook op de lesborden zijn afgedrukt terug. Dit boekje is onderdeel van het verteltasje voor thuis zodat ook ouders weten met welk versje ze kinderen bepaalde vaardigheden in het verkeer kunnen leren.