Het beste resultaat wordt behaald met medewerking en betrokkenheid van alle partijen.

Samenwerken voor het beste resultaat in verkeersveiligheid

Uit ervaring is gebleken dat het beste resultaat in verkeersveiligheid wordt behaald met projecten waarbij de samenwerking tussen de verschillende partijen optimaal is. Leer in het Verkeer zorgt voor kennis, ervaring, producten, verkeers- en lesmaterialen. De scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en ook de ouders verzorgen verkeerseducatie aan jonge kinderen. De gemeente stelt budget beschikbaar voor het uitvoeren van de benodigde acties. Dit partnerschap is essentieel om te komen tot toename van de verkeersveiligheid in kinderrijke zones.

Doorlopende samenwerken aan verkeersveiligheid voor kinderen

Bij contact met Leer in het Verkeer komen eerst de wensen van de gemeente ter sprake. Uiteindelijk zullen alle partijen moeten worden betrokken bij het project en het verkeersplan. Samen met de betrokkenen wordt het plan van aanpak bepaald, met bijbehorende materialen en diensten. Na het uitvoeren van de nodige acties, is het van belang om de verkeersveiligheid te blijven verbeteren. Zo is uit onderzoek gebleken dat het regelmatig verwisselen van de attentie- en silhouetborden grote impact heeft op het rijgedrag van weggebruikers.

Daarom streven we bij Leer in het Verkeer naar een doorlopende samenwerking met alle partijen. Desgewenst kan Leer in Verkeer de uitvoering van diverse werkzaamheden uit handen nemen. Zo ook bij de jaarlijks terugkomende campagne ‘wij gaan weer naar school’.

Samen met de leden van Verkeersveiligheidscoalitie naar nul verkeersslachtoffers

Leer in het Verkeer is onderdeel van de Verkeersveiligheidscoalitie, een brede samenwerking van 32 organisaties die zich inzetten om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen legde de kamer eind 2018 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) voor. Hiermee wil de minister samen met betrokken maatschappelijke organisaties de verkeersveiligheid verbeteren en op termijn streven naar nul verkeersslachtoffers. De Verkeersveiligheidscoalitie, waar Leer in het Verkeer bij aangesloten is, steunt deze ambitie.

Leer in het Verkeer is trots dat zij onderdeel is van dit gezamenlijke initiatief voor verkeersveiligheid.

De verkeersveiligheid in uw gemeente verhogen? Wij gaan heel graag met u in gesprek om een duurzaam veilige verkeersomgeving te realiseren.