Praktijkonderzoek: rijsnelheid automobilist lager door Dick Bruna borden

24 - 09 - 2017

Silhouetbord Leer in het Verkeer

Automobilisten rijden gemiddeld 0,75 km langzamer als er Dick Bruna borden langs de weg staan. Daarnaast zorgen de borden voor vijf procent minder snelheidsovertreders op een 30 km-weg. Dit blijkt uit een praktijkonderzoek van SWOV, in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Snelheidsverlagingen, hoe minimaal ook, betekenen minder verkeersslachtoffers. Zo toont onderzoek aan dat bij een gemiddelde aanvangssnelheid van 50 km/uur een verlaging van de gemiddelde snelheid met slechts 1 km/uur kan leiden tot ongeveer 8% minder dodelijke ongevallen en 6% minder ernstige letselongevallen (Aarts & Van Schagen, 2006). Met de resultaten uit het SWOV-onderzoek kunnen beleidsmakers aan de slag om het snelheidsverlagend effect verder te optimaliseren. Leer in het Verkeer is natuurlijk erg blij met de resultaten van het onderzoek. Toch beseffen wij ook dat het zo maar plaatsen van een attentiebord nooit genoeg is. Vandaar dat wij gemeenten en scholen altijd de volgende adviezen geven. 1. Zorg voor een geïntegreerde aanpak Bij beleid om het gedrag van automobilisten te beïnvloeden, moet altijd sprake zijn van een combinatie van maatregelen. Een verkeersbord van Dick Bruna is een mooie start, maar levert alleen optimaal resultaat op in combinatie met een geïntegreerde aanpak door gemeenten, scholen (bijvoorbeeld educatie) en andere partijen. Het onderzoek van SWOV toont die noodzaak aan. 2. Rouleer de borden Het meeste effect hebben de borden op korte termijn. Dan is de aandacht voor de borden het grootst. Door de borden regelmatig te rouleren op verschillende locaties kan de attentiewaarde hoog worden gehouden. Zo zouden de borden bijvoorbeeld na een bepaalde periode telkens in een andere woonbuurt kunnen worden opgehangen. Ideaal zou het zijn om ook de bewoners hierbij te betrekken. 3. Pas de inrichting van de omgeving aan Belangrijk is dat de inrichting van de wegen en de omgeving moeten zorgen voor geloofwaardige snelheidslimieten. Denk aan het plaatsen van bloembakken om een verblijfsomgeving te benadrukken.

Scoop-bloembak-schoolomgeving

4. Maak de boodschap duidelijk Om gewoontegedrag te doorbreken, is vaak meer nodig dan een zachte ‘nudge’. Kies daarom voor een bewuste in plaats van een onbewuste beïnvloeding. Attendeer weggebruikers erop dat de Dick Bruna-borden en het Dick Bruna-meubilair worden ingezet in een schoolomgeving waar kinderen lopen en spelen.

Veiligeschoolomgeving-Dick Bruna-Rijswijk-DePiramide

Aandacht van de media De media hebben afgelopen week gelukkig veel aandacht besteed aan de resultaten van het SWOV-onderzoek naar het effect van nudging door Dick Bruna-borden. Helaas werd in een artikel in het AD een kop gebruikt die de lading niet dekte.

-->