Verkeersveilige start schooljaar 2020-2021 met campagne ‘wij gaan weer naar school’

21 - 01 - 2020

De start van het schooljaar 2020-2021 lijkt nog ver weg. Met het inplannen van extra aandacht voor verkeersveilig van kinderen die weer naar school gaan kan echter niet vroeg genoeg begonnen worden!
Helaas vallen er juist na de zomervakantie veel jonge verkeersslachtoffers op wegen die van en naar school leiden.

Heeft uw gemeente al maatregelen ingepland om de verkeersveiligheid rondom scholen aan het begin van het schooljaar te verbeteren?

Dick Bruna campagne vraagt aandacht voor kinderen in het verkeer

De Dick Bruna campagne ‘wij gaan weer naar school’ vraagt weggebruikers extra op te letten in het verkeer als de scholen na de zomervakantie weer zijn begonnen.
Met behulp van opvallende gele posters en blilboards met daarop voor iedereen herkenbare tekeningen van Dick Bruna worden weggebruikers attent gemaakt op de aanwezigheid van schoolgaande kinderen in de omgeving. 
 
Kinderen vormen de meest kwetsbare groep in het verkeer als zij fietsen of lopen van en naar school op de drukste momenten van de dag. De cijfers wijzen helaas uit dat er aan het begin van het schooljaar extra veel jonge verkeersslachtoffers vallen.
Met de campagne ‘wij gaan weer naar school’ draagt de gemeente bij aan meer verkeersveiligheid voor deze jonge groep verkeersdeelnemers.

start schooljaar scholen weer zijn begonnen trotter verkeersveilig campagne wij gaan weer naar school weggebruikers automobilsten worden hiermee gewezen op hun rijgedrag en de aanwezigheid van kinderen in het verkeer schoolomgeving schoolzone bilboard

Onbewuste beïnvloeding van het rijgedrag

Met het plaatsen van campagne posters en billboards in schoolomgevingen wordt het rijgedrag van de weggebruikers onbewuste beïnvloed.
De aandacht wordt, door de opvallend gekleurde posters met Dick Bruna afbeeldingen, die de meeste mensen associëren met nijntje, als het ware even wakker geschut. Iets in ons onderbewuste zegt ons dat we ons in een buurt begeven waar kinderen spelen en deelnemen aan het verkeer.
Resultaat is dat we automatisch wat langzamer gaan rijden en dat is bij de start van het schooljaar extra hard nodig!

De campagne is meer dan posters en billboards langs de weg

De campagne ‘wij gaan weer naar school’ bestaat uit meer dan alleen abri-posters, driehoeksborden, 2-signs en billboards (trotters) langs de weg. Het effect van de campagne wordt vele malen groter, zo blijkt, als mensen er op meerdere manieren bij betrokken worden. Leer in het Verkeer betrekt scholen en ouders bij de campagne. Scholen kunnen campagne Beachflags rondom de school plaatsen en flyers aan ouders uitdelen met onze verkeerstips. Deze tips kunnen geoefend en besproken worden met de kinderen. Download hier onze verkeerstips 

Het betrekken van ouders bij het verbeteren van de verkeersveiligheid is van groot belang want zij zijn bij uitstek geschikt om het goede voorbeeld te geven aan kinderen.
Ook de extra aandacht in de (sociale) media draagt bij aan meer aandacht voor de campagne. Door de campagneberichten te delen groeit het bereik van de boodschap.

start schooljaar scholen weer zijn begonnen trotter verkeersveilig campagne wij gaan weer naar school weggebruikers automobilsten worden hiermee gewezen op hun rijgedrag en de aanwezigheid van kinderen in het verkeer schoolomgeving schoolzone poster

Start op tijd met campagne 'wij gaan weer naar school'

Wij adviseren een week voor de start van het schooljaar de campagne te starten en deze daarna één tot twee weken door te laten lopen. Weggebruikers worden zo op tijd bewust gemaakt dat de kinderen weer naar school gaan na een lange vakantie.

Ontvangt u graag een vrijblijvende offerte voor de uitvoering van de campagne in uw gemeente? 
Neem dan gerust contact met ons op! 
Bel 070-3615935 of mail info@leerinhetverkeer.nl

dick bruna leer in het verkeer campagne wij gaan weer naar school start schooljaar als de scholen weer beginnen extra aandacht voor verkeersveiligheid abri's