Verkeerseducatie Noord-Holland

23 - 03 - 2017

Noord-Holland biedt gratis verkeerseductie voor kleuters en peuters

In de provincie Noord-Holland maken scholen enthousiast gebruik van het programma Leer in het Verkeer. Basisscholen in de gemeenten Hilversum, Heerhugowaard en Langedijk kunnen dit schooljaar gratis gebruik maken van het verkeerseducatieve programma. Met dank aan de “subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid” van de provincie Noord-Holland.

Oefenstraat basisschool in Noord-Holland

Wat houdt het programma in? De kleuterleerkrachten krijgen tijdens een voorlichtingsbijeenkomst uitleg over de lesmaterialen van Leer in het Verkeer. Daarna gaan zij samen met de kleuters aan de slag met het lesmateriaal. De ouders worden ook betrokken bij het programma. De kinderen krijgen namelijk verteltasjes mee naar huis. Op deze manier kunnen zij ook thuis, in hun vertrouwde omgeving, oefenen met hun ouders.

Het programma wordt afgesloten met een praktijkoefening: de Oefenstraat. De kleuters gaan onder begeleiding van een medewerker van het Leer in het Verkeer team, de leerkracht en hulpouders de vaardigheden oefenen die ze eerder in de klas hebben geleerd. Dit doen zij in een beschermde omgeving. Bijvoorbeeld op het schoolplein. De combinatie van de theorie (lesmaterialen) en de praktijk  (oefenstraat) zorgt voor veel leuke en enthousiaste reacties van zowel kinderen, ouders en leerkrachten.

button contact opnemen

Basisschool Noord-Holland gebruikt oefenstraat op schoolplein

Oefenstraat tegels met obstakel