Verkeersveilige schoolzones in de gemeente Rijswijk

01 - 02 - 2021

Sinds 2015 zijn op meerdere basisscholen in Rijswijk verkeersveilige schoolzones gerealiseerd met de producten van Leer in het Verkeer. Afgelopen december nog is de omgeving rond de SBO Rehobothschool aangepast en ingericht om de verkeersveiligheid voor kinderen te vergroten. Het is de bedoeling dat alle 20 basisscholen in Rijswijk een verkeersveilige schoolzone krijgen.

Veilig naar school

Verkeersveiligheid is een speerpunt van Wethouder Mobiliteit, Björn Lugthart. “Daarbij leggen we de lat hoog. Met ons Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op de weginrichting, we zorgen voor voorlichting en educatie en we intensiveren de handhaving. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”

Samenwerking met scholen en ouders

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van de schoolzones rondom de basisscholen in Rijswijk is een maatregel waarmee de gemeente de verkeersveiligheid rondom scholen wil verbeteren. “Deze zones leggen we aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren de onveilige plekken en wij pakken die aan. De school zorgt voor educatie over verkeersveiligheid” verklaart Lugthart.

Dick Bruna campagne 'wij gaan weer naar school' bekend van nijntje. Verkeersveiligheid kinderen in gemeente Rijswijk
Veilige schoolzone met afzetbeugels en stoeptegels van Dick Bruna
Veilige schoolzone met attentiepalen van Dick Bruna
Veilige schoolzone met attentieborden van Dick Bruna
Dick Bruna lesmateriaal voor peuters en kleuters

Leer in het Verkeer

Automobilisten en andere weggebruikers spelen een belangrijke rol in de verkeersveiligheid van kinderen. Het beste effect wordt bereikt door een combinatie van educatie en de inrichting van de schoolomgeving met attentie verhogende verkeersmaterialen. Leer in het Verkeer heeft inmiddels 11 scholen in de gemeente Rijswijk voorzien van een verkeersveilige schoolzone met opvallende wegmaterialen met de bekende Dick Bruna illustraties, zoals attentieborden, gele attentiepalen en stoeptegels.

Dick Bruna lesmateriaal

De scholen in Rijswijk hebben een gratis lespakket van Leer in het Verkeer ontvangen zodat ze ook in de klas met het thema verkeer aan de slag kunnen. Het verkeerspakket geeft groepsleerkrachten en peuterleidsters de mogelijkheid om spelenderwijs verkeersregels te oefenen en een koppeling te maken met de schoolomgeving. De materialen in het lespakket zijn herkenbaar en terug te vinden in de schoolzones, zoals de stoeptegels, de illustraties van Dick Bruna en de opvallende kleuren.
Ook kunnen de scholen meedoen met de gesubsidieerde praktische verkeerslessen van SCHOOL OP SEEF, het programma in Zuid-Holland voor verkeersveiligheid.