Veel animo gratis aanbod verkeerseducatie in Haaglanden

24 - 09 - 2014

Scholen in de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) kunnen de komende jaren gratis gebruik maken van de lesmaterialen van Leer in het Verkeer. De onderwijsadviesdiensten HCO, OnderwijsAdvies en SAD Wassenaar verzorgen een introductietraining aan de scholen waarna de scholen gedurende een afgesproken periode gratis gebruik kunnen maken van de lesmaterialen. Naast de lesmaterialen ontvangen de scholen ook de verteltasjes zodat ook de ouders betrokken worden bij de verkeerseducatie. In overleg met de gemeente kunnen op straat, in de schoolomgeving, verkeersbordjes en stoeptegels worden geplaatst waardoor de kinderen samen met ouders en leerkrachten  het geleerde in de praktijk oefenen. De animo bij de scholen is groot. Neem voor meer informatie of reserveringen contact op met de onderwijsbegeleidingsdienst uit uw regio: OnderwijsAdvies, HCO of SAD Wassenaar

Verkeerseducatie Leer in het Verkeer

Vertelplaten

Samen met de leerkracht oefenen in de praktijk

Samen met de leerkracht oefenen in de praktijk.