Scholen weer van start: let op in het verkeer!

23 - 08 - 2018

Aandacht voor kinderen in het verkeer na de zomervakantie is belangrijk, want kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer. Juist in de eerste schoolweken is extra alertheid van ouders en andere verkeersdeelnemers geboden, omdat de leerlingen onderweg vaak nog onwennig zijn en omdat andere verkeersdeelnemers weer rekening met hen moeten houden tijdens de schoolspits. Nieuw: tips voor ouders Ouders spelen een belangrijke rol bij de verkeersopvoeding. Uit recent onderzoek komt naar voren, dat ze zich vaak niet bewust zijn van die rol. Daarom is bij de Dick Bruna campagne dit jaar ook een flyer gemaakt met vijf tips voor ouders van jonge kinderen. Download hier de ouder verkeerstips. Samen naar nul slachtoffers Dit jaar is de campagne Wij gaan weer naar school in de provincie Zuid-Holland onderdeel gemaakt van de aanpak Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers. Onder deze noemer werken Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten, maatschappelijke organisaties en steeds meer andere partners samen om het aantal vermijdbare verkeersongelukken op termijn naar nul terug te brengen. Ieder slachtoffer is er immers één teveel. Op dit moment raken in Zuid-Holland volgens de registraties jaarlijks ongeveer 5.500 mensen gewond bij een verkeersongeval. Ruim 10% hiervan zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar. De overheden doen veel om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente kan het echter niet alleen. Bij ruim 90% van de ongevallen speelt gedrag een rol. Verkeersdeelnemers zelf hebben dus een belangrijke sleutel in handen om het verkeer veilig te maken. Door de krachten tussen deze twee campagnes te bundelen doen wij een appèl op alle verkeersdeelnemers om zich veilig te gedragen. Ga naar Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers voor meer informatie over deze aanpak.