Eerste Fryske tegels en borden in Hurdegaryp

11 - 09 - 2014

Het werk van Dick Bruna is in vele talen en dialecten vertaald. Zo ook in het Fries. Op 15 september onthulde wethouder Houkje Rijpstra samen met de kleuters van basisscholen OBS Hurdegaryp en CBS de Winde de eerste Friestalige stoeptegels en attentieborden.

Fryske tegel leer in het verkeer Op initiatief van de basisscholen en verkeersouders is in samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel gekozen voor de materialen van ‘Leer in het Verkeer’. Het lesprogramma is door de Afûk vertaald naar het Frysk waardoor de kleuters de verkeerseducatie tweetalig krijgen aangeboden. Het is de eerste keer dat het lespakket wordt gecombineerd met de Friestalige stoeptegels en attentieborden. Francine Engelsman, alweer vijf jaar verkeersouder van OBS Hurdegaryp, is erg blij met het resultaat. “Wij hebben erg ons best gedaan de schoolomgeving op een goede manier te markeren. Op deze manier wordt daar goed invulling aan gegeven. Ik weet zeker dat de aansprekende stoeptegels, borden en lesmaterialen goed tot hun recht zullen komen. De jongste kinderen van beide scholen worden op een speelse wijze betrokken bij het verkeer. En dat ze het leuk vinden, dat zie je af aan hun enthousiaste en blije gezichten!” Ook directeur Rommert Dijk van CBS de Winde is tevreden. “Zoals het ook met meertalig onderwijs het geval is, is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met verkeerseducatie beginnen. Bij de peuters en kleuters zal dit spelenderwijs moeten gebeuren. Het lesmateriaal van ‘Leer in het Verkeer’ is wat dat betreft erg geschikt. Het materiaal, dat gebaseerd is op de illustraties van Dick Bruna, is aantrekkelijk om mee te werken. Zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen. De stoeptegels hebben een iconische werking dankzij de rustige uitstraling van beeld en tekst. De tegels omschrijven daarnaast op duidelijke wijze de regels. En dat biedt structuur en veiligheid aan de kinderen. Bovendien markeren ze de veilige omgeving voor de kinderen.

lespakket Leer in het Verkeer - Friestalig

Dat de illustraties en versjes uit het lesmateriaal ook terugkomen op de stoeptegels in de schoolomgeving ziet de directeur als een extra plus. Daardoor kunnen de kinderen het geleerde in de klas ook in de praktijk oefenen. Bovendien hopen wij hiermee ook de ouders meer te betrekken bij verkeerseducatie. Zeker voor deze jonge kinderen is het belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven. En dat de versjes nu ook in het Fries beschikbaar zijn is natuurlijk helemaal prachtig” aldus de geboren en getogen Fries. Bekijk het filmpje van de onthulling op 15 september 2014 (video: Tim Hoekstra Media) ©PraatmarFrysk (www.praatmarfrysk.nl)    

Onthulling bord CBS de Winde   onthulling bord felici nei skoalle