Leer in het Verkeer scoort positief op kwaliteit in KpVV Toolkit Permanente Verkeerseducatie

27 - 01 - 2014

27 januari 2014 Leer in het Verkeer is een kwalitatief goed beschreven lespakket. Dit blijkt uit de check die het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) onlangs heeft uitgevoerd op het verkeerseducatieve programma van Tjinco bv. Het KpVV toetst educatieve producten sinds kort op een aantal kwaliteitsaspecten met behulp van een ‘educatieve checklist’ om met name overheden beter te kunnen informeren. Leer in het Verkeer maakte al deel uit van de Toolkit Permanente Verkeerseducatie, die producten en projecten op het gebied van verkeerseducatie verzamelt. Het lespakket met de kenmerkende Dick Bruna-illustraties heeft sinds kort dus de aanvullende kwaliteitscheck goed doorstaan.

Pluspunten Uit de toets kwam als belangrijk pluspunt naar voren dat de gedragsdoelen in Leer in het Verkeer zijn uitgewerkt tot concrete leerdoelen, die helder en meetbaar zijn beschreven. Ander pluspunt is de mogelijkheid voor kinderen om op een veilige manier praktijkervaring op te doen in de oefenstraat op het schoolplein. Verder sluiten vormgeving, inhoud en werkvormen prima aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bovendien scoort het lespakket hoog als het gaat om het actief betrekken van ouders en verzorgers bij het leerproces van jonge kinderen.

Ontwikkelpunten Maar er zijn ook ontwikkelpunten: de meetbaarheid van effecten zou verder uitgewerkt kunnen worden. Leerkrachten hebben handvatten nodig om te kunnen evalueren of zij hun verkeerseducatieve doelen hebben gehaald. Daarnaast zou het pakket nog beter kunnen communiceren over het belang van ouderbetrokkenheid bij het aanleren van verkeersveilig gedrag van kinderen.

“We gaan zeker aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport van de KpVV”, benadrukt Marcel Tjin, ontwikkelaar en leverancier van Leer in het Verkeer. “Maar we zijn ook trots op de resultaten tot nu toe. Leer in het Verkeer zit in de basis goed in elkaar.”