Kinderen veiliger naar school in gemeente Roosendaal

26 - 01 - 2023

Voorkomen is beter dan genezen. Met dat motto gaat de gemeente Roosendaal bij alle 42 basisscholen de verkeerssituatie rondom de scholen verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. De noodzaak neemt alleen maar toe, omdat het aantal auto’s toeneemt. ‘We willen met deze schoolzones bewustwording creëren bij automobilisten’, zegt wethouder Sanneke Vermeulen. 

Primeur eerste schoolzone voor De Blokwei

De gemeente heeft de afgelopen tijd een ranglijst gemaakt van de scholen waar het risico op een ongeval het grootst is. Basisschool De Blokwei is de eerste school die is voorzien van een verkeersveilige schoolzone. De wethouder verrichtte half januari samen met schooldirecteur Evelien Muurmans de feestelijke opening van de nieuwe schoolzone. Roosendaal heeft de ambitie om elk jaar vijf tot tien schoolomgevingen aan te pakken. Nog dit voorjaar staan er vier schoolzones op de planning.

Veilige schoolomgeving met attentieverhogende materialen

Leer in het Verkeer legt in samenwerking met de gemeente en de basisscholen de  verkeersveilige schoolzones aan. Per school worden de onveilige plekken in kaart gebracht en worden attentieverhogende materialen ingetekend. Leer in het Verkeer plaatst onder andere attentiepalen, attentieborden en stoeptegels, in de herkenbare stijl van Dick Bruna. Onderzoek wijst uit dat deze verkeersmaterialen er daadwerkelijk voor zorgen dat de automobilisten afremmen. Uiteindelijk moet het voor iedere weggebruiker duidelijk zijn er veel schoolgaande kinderen in het gebied aanwezig zijn.

Veilige schoolomgeving met attentieverhogende materialen - attentiepalen - attentieborden - stoeptegels
Basisschool Blokwei - attentieverhogende materialen - stoeptegel gebaseerd op versjes en rijmpjes Dick Bruna
Schoolzone met opvallende Dick bruna attentiepalen

Dick Bruna lesmateriaal voor kinderen en ouders

Zodra er weer een schoolzone gereed is ontvangt de school een lespakket van Leer in het Verkeer zodat ze ook in de klas met het thema verkeer aan de slag kunnen. Het verkeerspakket geeft leerkrachten de mogelijkheid om spelenderwijs de verkeersregels te oefenen en een koppeling te maken met de nieuwe schoolomgeving. De materialen in het lespakket zijn herkenbaar en terug te vinden in de schoolzones, zoals de stoeptegels, de illustraties van Dick Bruna en de opvallende kleuren. En heel belangrijk, de ouders worden erbij betrokken. Want zij kunnen helpen het verschil te maken door het goede voorbeeld te geven aan hun kinderen.

Leskist Leer in het Verkeer - kleuters - peuters - basischool - verkeersles - Dick Bruna