Gemeente Rijswijk kiest voor integrale aanpak

15 - 02 - 2016

Net als in veel andere gemeenten is de veiligheid rondom de scholen in Rijswijk een heikel punt. De gemeente is er dan ook alles aan gelegen om de verkeersveiligheid rondom scholen in samenwerking met de scholen en andere partijen de komende jaren flink te verbeteren. Rijswijk kiest hierbij voor de geïntegreerde aanpak, waarbij verkeerseducatie en fysieke maatregelen uit het Leer in het Verkeer-programma samen moeten zorgen voor bewustwording bij de leerlingen, ouders en het deelnemend verkeer.

De schoolomgeving van de Godfried Bomansschool is de afgelopen weken als eerste aangepakt. De school brandde afgelopen zomer af en is daarom tijdelijk ondergebracht in een gebouw op het businesspark in de Plaspoelpolder. Attentie door middel van attentiepalen, zoen & zoef borden en de tekst ‘schoolzone’ op het wegdek is dus erg welkom! Dit jaar voorziet de gemeente nog eens 5 scholen van attentieverhogend materiaal.