Gemeente Amsterdam maakt werk van veilige schoolomgeving

23 - 09 - 2014

Tijdens de zomervakantie heeft de gemeente Amsterdam, stadsdeel West, de schoolomgeving van KBS De Boomgaard in de Gibraltarstraat opnieuw ingericht met als doel de verkeersveiligheid te vergroten.  Een van de maatregelen die de gemeente heeft genomen is het toepassen van attentiepalen met de Dick Bruna illustraties. Deze attentiepalen waarschuwen de weggebruikers op een vriendelijke manier dat ze een schoolzone betreden en zij hun verkeersgedrag aanpassen De attentiepalen maken onderdeel uit van het nieuwe schoolveiligheid pakket van Leer in het Verkeer. Hekwerken en palen uit het pakket zorgen ervoor dat kinderen niet plotseling kunnen oversteken. Maar het meubilair kan ook dienen om het ongewenst parkeren rondom de school tegen te gaan. De gemeente Groesbeek was de eerste gemeente die eerder dit jaar de attentiepalen heeft toegepast. Binnenkort worden nog drie attentiepalen geplaatst in de schoolomgeving van Basisschool Breedeweg in Groesbeek.

Attentiepaal Dick Bruna Amsterdam   Tjinco Groesbeek 19-9 (5)[1]   Attentiepalen Dick Bruna Groesbeek   Attentieverhogende hekwerken