Fries Dick Bruna verkeersmateriaal bij KNS De Reinbôge

14 - 09 - 2015

Nu de zomervakantie is afgelopen zijn er weer veel kinderen in het verkeer aanwezig. Basisschool KNS De Reinbôge in Tersoal heeft er samen met de gemeente voor gekozen om attentieverhogend verkeersmateriaalte plaatsen om de schoolomgeving zo verkeersveiliger te maken. Wethouder Stoker heeft het verkeersbord en de stoeptegels met de vrolijke tekeningen van Dick Bruna uit het Leer in het Verkeer-programma donderdag 10 september officieel onthuld

.http://www.youtube.com/watch?v=wpAHKbHHh5g De herkenbare illustraties moeten automobilisten, maar ook de schoolgaande kinderen bewust maken van hun rol in het verkeer. Op de stoeptegels is daarnaast een rijmpje aangebracht waarmee de kinderen spelenderwijs leren hoe ze moeten handelen. Speciaal voor de scholen en kinderopvang in Friesland is het programma (deels) naar het Fries vertaald. Nadat vorig jaar in Tytsjerksteradiel al Friese stoeptegels zijn geplaatst is Súdwest-Fryslân (Tersoal) nu de tweede gemeente waar dit gebeurt. De kleuterklassen van KNS De Reinbôge starten de komende periode met de leskist vol materiaal dat de kinderen al knutselend, zingend en spelend voorbereid op deelname aan het verkeer. Voor de peuters bij de voorschoolse opvang is eveneens een lespakket samengesteld. De kinderen krijgen bovendien om beurten een zogenaamde verteltas mee naar huis, gevuld met een ouderbrief, dvd, cd en voorleesboek. Door samen met het kind de dvd te bekijken, mee te zingen met de cd en het boekje te lezen, wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. Alle partijen (kinderen, ouders, school en gemeente) worden zo aangesproken op het gezamenlijke doel om de verkeersveiligheid te vergroten. Reinbôge

Reinbôge

tersoal fries lesmateriaal