Aan het woord: peuterspeelzaal en scholen over Leer in het Verkeer

01 - 07 - 2015

Veel scholen, peuterspeelzalen en BSO’s maken inmiddels gebruik van de producten van Leer in het Verkeer. Nanda van Wijk van peuterspeelzaal ’t Hummeltje in Piershil is erg tevreden met de methode: “We hebben het thema in 2,5 week uitgevoerd. Eerst hebben we het boekje voorgelezen aan de peuters en daarna hebben we de knutselwerkjes gemaakt en de dvd gekeken. De peuters waren ontzettend enthousiast! Als afsluiting zijn we met de peuters naar het zebrapad gegaan, waar ook de verkeersborden en de tegel van Leer in het Verkeer zijn geplaatst. Het werd op deze manier heel visueel voor de kinderen. We hebben veel positieve reacties gekregen van de ouders. Ook zijn vonden het heel leuk!”

Jeanette Broer, directeur van basisschool De Zevensprong in Boskoop, is ook te spreken over het verkeerseducatief programma: “We zijn heel positief over de methode van Leer in het Verkeer. We gaan er volgend jaar dan ook zeker mee verder! De lesmaterialen zijn zeer bruikbaar, zeker omdat de verkeerssituatie bij ons nieuwe schoolgebouw extra aandacht vereist. Niet alleen de kinderen en de leerkrachten, maar ook de ouders zijn heel blij met Leer in het Verkeer. Wat ons betreft is dit zeker een blijvertje.”

Ook op basisschool Samen Op Weg in Alphen aan den Rijn wordt veel gebruik gemaakt van de methode. Juf Annelies Schouls: “Als we de kinderen vertellen dat we met Leer in het Verkeer gaan werken, klinkt er gejuich uit de klas. De kinderen vinden het voorleesboekje, de knutselwerkjes uit het doeboekje en de spelletjes ontzettend leuk. De wenborden zijn erg handig. We hebben er eentje naast de wasbak, die er op wijst dat de kinderen na het plassen hun handen moeten wassen. Ook hangt er eentje in de klas waarop staat afgebeeld dat een schaar best gevaarlijk kan zijn. Een goede manier om te wennen aan verkeersborden. Het verteltasje gaat met ieder kind mee naar huis en ook oefenen we op straat. In combinatie met de Dick Bruna borden en de stoeptegels met versjes is er een goede kruisbestuiving. Ouders zijn verbaasd dat de kinderen al weten wat een vluchtheuvel is!  We hebben voor volgend jaar al nieuwe doeboekjes besteld. Dankzij School op Seef krijgen we hier subsidie voor. Het is goed om veel aandacht te geven aan verkeerslessen!”

Klik hier voor een overzicht van alle Leer in het Verkeer-gebruikers.