Eerste Dick Bruna ‘wachtplek-bord’ onthuld bij Josefschool in Overloon

14 - 09 - 2015

Begin september zijn de basisscholen in Noord-Brabant weer begonnen. Dit betekent dat er weer veel kinderen in het verkeer aanwezig zijn. De Josefschool in Overloon hecht veel waarde aan de veiligheid van de schoolkinderen en heeft er voor gekozen om de schoolomgeving beter in te richten. Verkeersborden en stoeptegels met vrolijke illustraties van Dick Bruna moeten er voor zorgen dat automobilisten en schoolkinderen zich bewuster door de schoolomgeving gaan bewegen. De Josefschool is overigens de eerste school waar het nieuw ontwikkelde 'wachtplek-bord' is geplaatst. Wethouder Verstraaten van de gemeente Boxmeer heeft het nieuwe verkeersmateriaal op woensdag 9 september onthuld. wachtplek-bord

De verkeerscommissie van De Josefschool vond de verkeerssituatie rondom het schoolgebouw gevaarlijk. Na overleg met de gemeente besloten beide partijen om de schoolomgeving veiliger te maken met attentieverhogende materialen uit het Leer in het Verkeer-programma. Naast het plaatsen van de verkeersmaterialen gaat de Josefschool ook aan de slag met het lesmateriaal van Leer in het Verkeer. Met behulp van de goedgevulde leskist worden de kinderen al spelend, zingend, lezend en knutselend voorbereid op deelname aan het verkeer. Ook de ouders spelen een belangrijke rol in de verkeerseducatie van het kind. Om die reden krijgen de kinderen om beurten een zogenaamde verteltas mee naar huis, gevuld met een ouderbrief, dvd, cd en voorleesboek. Door samen met het kind de dvd te bekijken, mee te zingen met de cd en het boekje te lezen, wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. Het veelzijdige Leer in het Verkeer-pakket spreekt alle partijen (kinderen, ouders, school en gemeente) aan op één gezamenlijk doel: verkeersveilig gedrag van kinderen. De combinatie van verkeersmateriaal en educatie was voor zowel de gemeente als de school van doorslaggevend belang om voor Leer in het Verkeer te kiezen. Dankzij de subsidie van het Brabants Verkeerslabel (BVL) kon De Josefschool de lesmaterialen zelfstandig aanschaffen. De gemeente zorgde voor de aanschaf plaatsing van de borden en tegels. Een mooi voorbeeld van de hedendaagse participatiesamenleving. Primeur Eén van de borden die geplaatst wordt is het nieuw ontwikkelde ‘wachtplek’-bord dat de speciaal ingerichte wachtplek voor ouders aanduidt. Het inrichten van een wachtplek voorkomt een blokkade van bijvoorbeeld het trottoir door wachtende ouders. Het bord is nog niet eerder geplaatst in Nederland.

 

wachtplek-bord overloon overloon