Eerste Dick Bruna attentiepaal in het Westland

30 - 10 - 2015

Gemeente Westland is al enkele jaren actief bezig de verkeersveiligheid rondom basisscholen, peuterspeelzalen en bso’s te verbeteren. Dit doet de gemeente door het lespakket en de oefenstraat beschikbaar te stellen aan de scholen en door tegels, hekjes en/of borden te plaatsen in diverse schoolomgevingen. Aan de oplossingen die de gemeente biedt aan de scholen is nu ook de attentiepaal toegevoegd. In De Lier werd enkele weken geleden de eerste attentiepaal geplaatst.

attentiepaal leer in het verkeer dick bruna

Om vanaf de drukke N223 naar het Lierse centrum te komen, rijdt het verkeer na de aanleg van een nieuwe rotonde veel meer door de Michiel A. De Ruyterstraat. Een school-thuisroute naar de Koningin Julianaschool loopt via deze M.A. de Ruyterstraat. Verkeersdrukte nabij deze basisschool is dan ook niet te vermijden. Het is dus extra belangrijk dat de aanwezigheid van kinderen in de directe omgeving goed onder de aandacht wordt gebracht bij de automobilisten. De drie meter hoge attentiepaal, voorzien van Dick Bruna illustraties, moet het rijgedrag positief beïnvloeden. Twee attentiebeugels moeten voorkomen dat de schoolkinderen de weg oprennen. Om de veilige schoolomgeving nog beter in te richten treft de gemeente binnenkort nog meer maatregelen en worden er ook stoeptegels met versjes gelegd die de kinderen leren hoe ze veilig moeten oversteken. De school start binnenkort ook met de verkeerslessen uit het Leer in het Verkeer-lespakket.

attentiebeugel leer in het verkeer dick bruna