Allereerste Attentieborden in gemeente Utrecht

23 - 03 - 2017

Attentieborden in de gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft de eerste Dick Bruna attentieborden van Leer in het Verkeer geplaatst bij de Utrechtse Tolsteegsingel en bij de Maliesingel. “De borden maken deel uit van een aantal maatregelen om de singels verkeersveiliger te maken”, aldus Marijn Kik, Beleidsadviseur Mobiliteit bij de gemeente. “De weg is comfortabeler gemaakt voor fietsers zodat ze minder door het drukke centrum hoeven te rijden. De singels zijn van gevel tot aan het water aangepakt waarbij er meer ruimte is ontstaan voor langzaam verkeer en het autoverkeer zich daar meer naar moet voegen. Het doel is tevens om de kwaliteit van de verblijfsruimte te vergroten. De Dick Bruna borden leveren hieraan een bijdrage en wij ontvangen dan ook veel positieve reacties”.

De attentieborden trekken op een positieve manier onbewust de aandacht van de weggebruikers. Op een vrolijke en opvallende manier worden automobilisten geattendeerd op de geldende maximumsnelheid. Door de tekening van Dick Bruna wordt bovendien direct de associatie met kinderen gewekt, waardoor de weggebruiker zich ervan bewust is dat er mogelijk kinderen aanwezig  zijn in de omgeving. Dit stimuleert de automobilist om het rijgedrag aan te passen en ook alert te zijn op de jongere weggebruikers in het verkeer.

Attentieborden gemeente Utrecht

Voor meer informatie over de herinrichting in de gemeente Utrecht, zie het onderzoeksrapport.

button contact opnemen