Aandacht voor verkeersveiligheid in gemeente Brummen

02 - 09 - 2015

‘Of kinderen nu 6 of 14 jaar oud zijn; ze moeten veilig naar school kunnen.’ Onder dit motto sloegen Veilig Verkeer Nederland (VVN) en ROV-Oost de handen vorige week ineen om de verkeersveiligheid in de gemeente Brummen onder de aandacht te krijgen. Bij Kindcentrum Het P@rk werd op 26 augustus het Gelders startsein van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ gegeven. http://www.youtube.com/watch?v=uFwC9UaK8j0 Veilige schoolomgeving Naast de jaarlijks terugkerende actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ moet de herinrichting van de schoolzone leiden tot bewust rijgedrag van automobilisten. De afgelopen weken zijn attentiepalen en afzetpaaltjes met vrolijke tekeningen van Dick Bruna geplaatst om verkeersdeelnemers alert te maken op de aanwezigheid van kinderen in de omgeving. Om de kinderen op een speelse manier te laten wennen aan deelnemen in het verkeer gaan diverse schoolklassen aan de slag met het praktische verkeerseducatiepakket van Leer in het Verkeer. Een goede inrichting van de schoolomgeving is een belangrijke stimulans om kinderen eerder en zelfstandig naar school te laten gaan. Daarmee kunnen ze de noodzakelijke ervaring in het verkeer opdoen. Wethouder Eef van Ooijen benadrukte dit nog eens: “de gemeente vindt verkeersveiligheid rondom scholen erg belangrijk. We hopen dat deze nieuwe schoolzone een bijdrage levert om kinderen veilig op de fiets en te voet naar school te kunnen brengen en, als de kinderen wat ouder zijn, ze zelfstandig naar school te laten gaan. De wijze waarop ouders hun auto bij school parkeren speelt hierbij een belangrijke rol.” Schooldirecteur Marlou de Vries beaamt dit. “Alle kinderen en ouders krijgen straks een kaart mee naar huis waarop de afspraken staan die het halen en brengen zo veilig mogelijk maken. Auto’s kunnen in de vakken geparkeerd worden of kinderen kunnen worden afgezet bij de Kiss & Ride. Wanneer iedereen hieraan meewerkt, houden kinderen het overzicht en kunnen ze veilig oversteken.”

verkeersveilige schoolzone Brummen - Leer in het Verkeer verkeersveilige schoolzone Brummen - Leer in het Verkeer verkeersveilige schoolzone Brummen - Leer in het Verkeer verkeersveilige schoolzone Brummen - Leer in het Verkeer