Onderzoeken

Automobilisten rijden langzamer als er Dick Bruna borden langs de weg staan. Daarnaast zorgen de borden voor minder snelheidsovertreders. Verschillende onderzoeken wijzen dit positieve effect uit. Hier onder vindt u een overzicht van deze onderzoeken terug.

Met de resultaten uit de onderzoek kunnen beleidsmakers aan de slag om het snelheidsverlagend effect verder te optimaliseren. Als uitgangspunt voor dat gemeente overgaan tot het plaatsen van onze verkeersmaterialen geven wij gemeenten en scholen graag de volgende adviezen mee.

1. Zorg voor een geïntegreerde aanpak

Bij beleid om het gedrag van automobilisten te beïnvloeden, moet altijd sprake zijn van een combinatie van maatregelen. Een verkeersbord van Dick Bruna is een mooie start, maar levert alleen optimaal resultaat op in combinatie met een geïntegreerde aanpak door gemeenten, scholen (bijvoorbeeld educatie) en andere partijen. Het onderzoek van SWOV toont die noodzaak aan.

2. Rouleer de borden

Het meeste effect hebben de borden op korte termijn. Dan is de aandacht voor de borden het grootst. Door de borden regelmatig te rouleren op verschillende locaties kan de attentiewaarde hoog worden gehouden. Zo zouden de borden bijvoorbeeld na een bepaalde periode telkens in een andere woonbuurt kunnen worden opgehangen. Ideaal zou het zijn om ook de bewoners hierbij te betrekken.

3. Pas de inrichting van de omgeving aan

Belangrijk is dat de inrichting van de wegen en de omgeving moeten zorgen voor geloofwaardige snelheidslimieten. Denk aan het plaatsen van bloembakken om een verblijfsomgeving te benadrukken.

Kinderen en verkeer: blijf via onze maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van dit belangrijke thema!