Veilige schoolomgeving

Om het veilig van – en naar school gaan van kinderen te waarborgen, is een veilige schoolomgeving een must! Met de attentieverhogende verkeersmaterialen van Leer in het Verkeer wordt de schoolzone geaccentueerd, waardoor weggebruikers zich ervan bewust zijn dat ze een school naderen. 

Veilige schoolzone Leer in het Verkeer

Mensen associëren Dick Bruna afbeeldingen met kinderen, waardoor weggebruikers hun snelheid matigen en alerter worden op wat er in de omgeving gebeurt. Onbewuste beïnvloeding van gedrag om de verkeersveiligheid te verhogen is een van de projecten die het Ministerie van Infrastructuur & Milieu beschrijft in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. Naar aanleiding hiervan is een rapport opgesteld met een overzicht van de best practices waarmee het gedrag onbewust wordt beïnvloed. In dit rapport* komt onder andere naar voren dat Dick Bruna afbeeldingen in het verkeer het onderbewustzijn van de verkeersdeelnemer prikkelt.
(* bron: rapport Onbewuste invloeden op gedrag XTNT januari 2013)

Advies & Service

Projectondersteuning
Advies & inventarisatie
U kan ons inzetten bij communicatieprojecten gericht op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Naast advies op het gebied van vormgeving en campagneondersteuning kunnen wij ook de inventarisatie (waar moet welk bord?) van de schoolzone verzorgen.

Advies & praktische uitvoering
Met kennis van markt en materialen kunnen wij u adviseren bij de inrichting van een duurzaam veilige schoolzone en de uitvoering ervan coördineren.

Intermediair
Wij kunnen optreden als intermediair tussen gemeenten en scholen bij het tot stand brengen van projecten op het gebied van verkeersveiligheid in de schoolzone.

Plaatsing
De plaatsing van de buitenproducten verzorgen wij met een VCA gecertificeerde plaatsingsdienst. Zij hebben jarenlange ervaring met het plaatsen van onder andere verkeersborden en straatmeubilair.

Veilige schoolzone Leer in het Verkeer Dick Bruna

schoolzone schoolzone schoolzone schoolzone schoolzone