Over ons

Directeur Marcel Tjin: “Tjinco staat voor positieve beleving van straatbeeld en buitenruimte”
Directeur Marcel Tjin: “Tjinco staat voor positieve beleving van straatbeeld en buitenruimte”

Leer in het Verkeer is een verkeerseducatief programma voor jonge kinderen (1 t/m 6 jaar), ontwikkeld door Tjinco bv.

Tjinco is adviseur en leverancier op het gebied van integrale concepten voor de inrichting van de (semi) openbare ruimte. Onze concepten beïnvloeden zowel de omgeving als het menselijke gedrag positief. Verkeersveiligheid en verkeerseducatie vormen bijzondere specialisaties in ons pakket. Om die reden hebben wij een programma ontwikkeld waarmee kinderen spelenderwijs verkeerseducatie krijgen aangeboden: Leer in het Verkeer. Wij hebben de exclusieve rechten verworven om Dick Bruna-illustraties in te zetten voor de verkeersproducten van Leer in het Verkeer.

Over Leer in het Verkeer
Leer in het Verkeer is een programma dat bijdraagt aan de verkeerseducatie van peuters en kleuters. Het programma bestaat uit een combinatie van lesmaterialen voor gebruik in de klas, op het schoolplein, in de schoolomgeving en thuis. Voor leerkrachten biedt de Leer in het Verkeer-kist onder andere doebladen, wenborden en vertelplaten om in de klas mee te werken. Voor thuis kunnen de kinderen een verteltas lenen om samen met hun ouders te gebruiken. Praktisch oefenen op straat kan met speciale lesborden en stoeptegels op het schoolplein, terwijl originele attentieborden de weggebruikers rond school wijzen op verkeersveilig gedrag. Het veelzijdige lespakket spreekt alle partijen – kinderen, ouders, school en gemeente – aan op één gezamenlijk doel: verkeersveilig gedrag van kinderen. Grote kracht ligt in de herhaling van de vrolijke Dick Bruna-plaatjes die voor iedereen herkenbaar zijn.

Sinds de invoering in 2010 wordt het Leer in het Verkeerprogramma met succes gebruikt in verschillende gemeenten, op scholen en in kinderdagverblijven in Nederland en België. Leer in het Verkeer is opgenomen in de KpVV Toolkit Permanente Verkeerseducatie.

Missie Tjinco
“Tjinco bv staat voor het plezieriger en verkeersveiliger maken van de leefomgeving door het gedrag van mensen op een positieve manier te beïnvloeden. Wij zijn ervan overtuigd dat positieve prikkels in de omgeving leiden tot gewenst gedrag. Dit doen wij zowel in de openbare als semi openbare ruimten door samen met onze klanten, ontwerpers en architecten de omgeving in te richten met onderscheidend straatmeubilair. Ons meubilair zorgt voor een positieve sfeer en stimuleert sociale ontmoetingen en gedrag. 

Daarnaast vergroten wij de verkeersveiligheid met unieke verkeersconcepten die gebaseerd zijn op de vrolijke illustraties van Dick Bruna. Met onze producten en dienstenaanbod betrekken wij scholen, gemeenten, kinderen en ouders op een speelse en aansprekende manier bij het vergroten van de verkeersveiligheid.”

Gemeenten
Een gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om verkeersveiligheid. Belangrijk onderdeel van het vergroten van de verkeersveiligheid is positieve beïnvloeding van het gedrag van verkeersdeelnemers. Voorlichting en educatie zijn hierbij cruciaal, liefst al op jonge leeftijd. De gemeente kan ervoor zorgen dat in de openbare ruimte Leer in het Verkeermaterialen aanwezig zijn, waarmee kinderen hun verkeerslessen in de praktijk kunnen oefenen. Deze buitenproducten worden in overleg met de scholen geplaatst in de nabije omgeving van de school. Dit biedt leerkrachten de mogelijkheid met de kinderen op straat verschillende verkeerssituaties te bekijken en te bespreken. Kinderen leggen al snel een verband met wat ze in de klas hebben geleerd.

Met Leer in het Verkeer laten gemeenten zien het belangrijk te vinden dat kinderen al op jonge leeftijd regels en gedragingen in het verkeer leren kennen. Scholen en ouders raken betrokken en bovendien draagt het concept bij aan het creëren van een duurzaam veilige schoolomgeving.

Basisscholen
Verkeersveiligheid rondom scholen is een veelbesproken onderwerp. Zeker als het gaat om de veiligheid van kinderen in het verkeer. Leer in het Verkeer richt zich op verkeerseducatie van kleuters  in groep 1 en 2. Het programma biedt les- en spelmaterialen waarmee kinderen in de klas ‘theorieles’ krijgen. Aansluitend hierop zijn lesborden en stoeptegels beschikbaar waarmee de kinderen onder begeleiding  van ouders of leerkracht kunnen oefenen in de ‘echte’ situatie rondom school of langs de school-thuis route. Door de herkenbare illustraties leggen kinderen snel verband met wat ze in de klas hebben geleerd. De gemeente kan de verkeersborden plaatsen.

Kinderdagverblijven
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leren op jonge leeftijd begint bij het vooral ‘zelf doen’. Baby’s en peuters pikken ongemerkt al veel op over hoe het er in het verkeer aan toe gaat. Dagelijkse begeleiding van ouders en professionals is hierbij wel noodzakelijk. Ouders helpenhun kinderen door regelmatig te voet en op de fiets met ze op stap te gaan. Professionals kunnen jonge kinderen helpen door regelmatig met ze te ‘spelen in het verkeer’.

Leer in het Verkeer heeft diverse materialen die snel en eenvoudig zijn toe te passen in een kinderdagverblijf. Met de spelmaterialen kunnen kinderen in de groep spelen en leren. In aansluiting hierop zijn er producten beschikbaar waarmee kinderen kunnen oefenen in een beschermde omgeving.

Subsidie
Programma’s gericht op verkeerseducatie komen in veel gevallen in aanmerking voor subsidie. Informatie en regelingen hierover kunt u verkrijgen bij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (R.O.V.) van uw provincie of bij het Kaderwetgebied.

Zien hoe Leer in het Verkeer werkt? Bekijk onderstaand filmpje (3 min.) voor een goed beeld van het totale concept.