Gemeente Rijswijk kiest voor integrale aanpak

Gemeente Rijswijk kiest voor integrale aanpak

Net als in veel andere gemeenten is de veiligheid rondom de scholen in Rijswijk een heikel punt. De gemeente is er dan ook alles aan gelegen om de verkeersveiligheid rondom scholen in samenwerking met de scholen en andere partijen de komende jaren flink te verbeteren. Rijswijk kiest hierbij voor de… Lees verder→

Leer in het Verkeer in het nijntje museum

Leer in het Verkeer in het nijntje museum

In het verkeer doen zich vaak gevaarlijke situaties voor. Leer in het Verkeer zet zich ervoor in om peuters en kleuters spelenderwijs voor te bereiden op deelname aan het verkeer.  In het nieuwe nijntje museum is met behulp van ons Leer in het Verkeer programma invulling gegeven aan het thema… Lees verder→