Veel animo gratis aanbod verkeerseducatie in Haaglanden

Veel animo gratis aanbod verkeerseducatie in Haaglanden

Scholen in de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) kunnen de komende jaren gratis gebruik maken van de lesmaterialen van Leer in het Verkeer. De onderwijsadviesdiensten HCO, OnderwijsAdvies en SAD Wassenaar verzorgen een introductietraining aan de scholen waarna de scholen gedurende een afgesproken… Lees verder→

Gemeente Amsterdam maakt werk van veilige schoolomgeving

Gemeente Amsterdam maakt werk van veilige schoolomgeving

Tijdens de zomervakantie heeft de gemeente Amsterdam, stadsdeel West, de schoolomgeving van KBS De Boomgaard in de Gibraltarstraat opnieuw ingericht met als doel de verkeersveiligheid te vergroten.  Een van de maatregelen die de gemeente heeft genomen is het toepassen van attentiepalen met de Dick Bruna illustraties. Deze attentiepalen waarschuwen de… Lees verder→

Eerste Fryske tegels en borden in Hurdegaryp

Eerste Fryske tegels en borden in Hurdegaryp

Het werk van Dick Bruna is in vele talen en dialecten vertaald. Zo ook in het Fries. Op 15 september onthulde wethouder Houkje Rijpstra samen met de kleuters van basisscholen OBS Hurdegaryp en CBS de Winde de eerste Friestalige stoeptegels en attentieborden. Op initiatief van de basisscholen en verkeersouders is… Lees verder→