Campagne wij gaan weer naar school poster Dick Bruna schoolgaande kinderen weggebruikers veiligheid verkeer nijntje geel A0 sign driehoeksbord bord trotter beachflag Amsterdammertje gesublimeerde afzetpaal leer in het verkeer attentiepaal


Leer in het Verkeer is een verkeerseducatief programma voor kinderen van 1 tot en met 6 jaar, gebaseerd op Dick Bruna-illustraties. Grote kracht van het programma is de combinatie van lesmaterialen voor in de klas, thuis, op het schoolplein en in de schoolomgeving. Terwijl kinderen in de klas in theorie leren over het verkeer, kunnen zij met de verkeersplein materialen van Leer in het Verkeer oefenen in een beschermde omgeving. Plaatsing van bijbehorende les- en attentieborden langs de school-thuisroute betrekt ook ouders bij de les én maakt van de schoolomgeving een duurzaam veilige schoolzone. Het veelzijdige Leer in het Verkeer-pakket spreekt zo alle partijen – kinderen, ouders, school en gemeente – aan op één gezamenlijk doel: verkeersveilig gedrag van kinderen.